Bann Nor Lae, Doi Ang Khang, Ching Mai, Tailandia.

Bann Nor Lae, Doi Ang Khang, Ching Mai, Tailandia. - 7256681